Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
344.
Decyzja Nr 496/MON z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2015.12.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.12.28 10:53
Treść aktu: