Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
344.
Decyzja Nr 430/MON z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wysokości kosztów ponoszonych przez resort obrony narodowej w związku z wykorzystaniem przez wojska obce udostępnionych im poligonów wojskowych w 2015 r.
Minister Obrony Narodowej 2014.11.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.11.03 11:08
Treść aktu: