Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
344.
Decyzja Nr 264/MON z dnia 4 września 2012 r. w sprawie powolania Zaespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji
Minister Obrony Narodowej 2012.09.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.09.05 10:20
Treść aktu: