Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
343.
Upoważnienie Nr 40/MON z dnia 17 grudnia 2013 r. dla Pana plk. Piotra Grzybowskiego - Pełnomocnika Ministra Obrony narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Minister Obrony Narodowej 2013.12.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.17 11:47
Treść aktu: