Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
343.
Decyzja Nr 497/MON z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.12.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.12.23 11:19
Treść aktu: