Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
341.
Decyzja Nr 389/MON z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie przestrzegania przepisow ochrony środowiska w komórkach organizacyjnych wchodzących w skład Ministerstwa Obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.17 11:32
Treść aktu: