Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
340.
Decyzja Nr 419/MON z dnia 27 października 2014 r. w sprawie funkcji starszych oficerów narodowych dla żołnierzy pełniących służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych
Minister Obrony Narodowej 2014.10.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.10.28 12:23
Treść aktu: