Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
340.
Decyzja Nr 260/MON z dnia 3 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Wojskowej Odznaki Sprawności Fizycznej
Minister Obrony Narodowej 2012.09.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.09.05 10:04
Treść aktu: