Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
34.
Decyzja Nr 58/MON z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016
Minister Obrony Narodowej 2016.03.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.03.23 10:18
Treść aktu: