Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
34.
Decyzja Nr 39/MON z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu dokumentu "Narodowa Polityka Zbrojeniowa"
Minister Obrony Narodowej 2017.02.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.02.13 11:24
Treść aktu: