Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
34.
Decyzja nr 36/MON z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.02.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.02.04 12:46
Treść aktu: