Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
34.
Decyzja Nr 28/MON z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Klasyfikacji Zaopatrzenia NATO
Minister Obrony Narodowej 2020.02.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.02.21 10:42
Treść aktu: