Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
34.
Decyzja Nr 27/MON z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojskowego Centrum Geograficznego
Minister Obrony Narodowej 2019.02.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.02.27 09:00
Treść aktu: