Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
34.
Decyzja Nr 27/MON z dnia 15 marca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2021.03.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.03.16 11:30
Treść aktu: