Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
34.
Decyzja Nr 24/MON z dnia 10 lutego 2012 r. uchylająca decyzję w sprawie udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień objętych tajemnicą państwową oraz jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2012.02.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.15 10:11
Treść aktu: