Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
34.
Decyzja Nr 15/MON z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku "Procedury realizacji prac rozwojowych dla przedmiotów umundurowania i wyekwipowania" oraz "Procedury realizacji prac rozwojowych dla środków zaopatrzenia żywnościowego"
Minister Obrony Narodowej 2014.01.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.01.27 13:05
Treść aktu: