Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
339.
Decyzja Nr 387/MON z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie członkowstwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiejw Partnerstwie Morskiego Wsparcia Logistycznego
Minister Obrony Narodowej 2013.12.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.17 11:29
Treść aktu: