Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
339.
Decyzja Nr 259/MON z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.09.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.09.03 11:10
Treść aktu: