Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
338.
Decyzja Nr 417/MON z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi
Minister Obrony Narodowej 2014.10.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.10.28 12:20
Treść aktu: