Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
338.
Decyzja Nr 385/MON z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej"
Minister Obrony Narodowej 2013.12.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.17 11:27
Treść aktu: