Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
338.
Decyzja Nr 258/MON z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowiski, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny
Minister Obrony Narodowej 2012.09.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.09.03 11:06
Treść aktu: