Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
336.
Decyzja Nr 490/MON z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Minister Obrony Narodowej 2015.12.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.12.17 10:57
Treść aktu: