Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
336.
Decyzja Nr 415/MON z dni 23 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupelnien w Toruniu
Minister Obrony Narodowej 2014.10.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.10.28 12:07
Treść aktu: