Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
336.
Decyzja Nr 379/MON z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r.
Minister Obrony Narodowej 2013.12.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.16 11:34
Treść aktu: