Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
335.
Decyzja Nr 412/MON z dnia 20 października 2014 r. w sprawie systemu planowania zasobów, usług i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.10.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.10.21 12:12
Treść aktu:
Załączniki (1):