Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
335.
Decyzja Nr 378/MON z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję budżetowa na rok 2013
Minister Obrony Narodowej 2013.12.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.16 11:33
Treść aktu: