Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
334.
Decyzja Nr 411/MON z dnia 20 października 2014 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2014
Minister Obrony Narodowej 2014.10.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.10.21 12:11
Treść aktu: