Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
334.
Decyzja Nr 377/MON z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej "Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych"
Minister Obrony Narodowej 2013.12.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.16 11:31
Treść aktu: