Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
333.
Decyzja Nr 485/MON z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2016 r.
Minister Obrony Narodowej 2015.12.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.12.11 11:07
Treść aktu: