Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
333.
Decyzja Nr 375/MON z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcji organizacji lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (IOL-2012)
Minister Obrony Narodowej 2013.12.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.16 11:28
Treść aktu: