Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
332.
Decyzja Nr 484/MON z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję budżetowa na rok 2015
Minister Obrony Narodowej 2015.12.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.12.11 11:04
Treść aktu: