Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
332.
Decyzja Nr 247/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
Minister Obrony Narodowej 2012.08.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.08.28 13:16
Treść aktu: