Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
330.
Decyzja Nr 251/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 1. batalion piechoty zmotoryzowanej i 3. batalion zmechanizowany 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera oraz nadania wyróżniającej nazwy 1. batalionowi piechoty zmotoryzowanej
Minister Obrony Narodowej 2012.08.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.08.28 13:13
Treść aktu: