Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
33.
Decyzja Nr 57/MON z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw administrowania zarejestrowanym zbiorem danych osobowych "MAJĄTEK"
Minister Obrony Narodowej 2016.03.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.03.23 10:16
Treść aktu: