Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
33.
Decyzja Nr 38/MON z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.02.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.02.13 11:21
Treść aktu: