Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
33.
Decyzja Nr 35/MON z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powolania zespołu zadaniowego do spraw integracji i rozwoju logistycznego systemow informatycznych
Minister Obrony Narodowej 2015.02.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.02.04 12:44
Treść aktu: