Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
33.
Decyzja Nr 30/MON z dnia 3 marca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2022.03.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.03.03 14:15
Treść aktu: