Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
33.
Decyzja Nr 28/MON z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego
Minister Obrony Narodowej 2018.03.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.03.29 13:01
Treść aktu: