Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
33.
Decyzja Nr 27/MON z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania i wdrożenia programów wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych
Minister Obrony Narodowej 2020.02.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.02.19 12:01
Treść aktu: