Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
33.
Decyzja Nr 26/MON z dnia 9 marca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii
Minister Obrony Narodowej 2021.03.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.03.10 11:03
Treść aktu: