Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
33.
Decyzja Nr 26/MON z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2019.02.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.02.25 14:54
Treść aktu: