Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
33.
Decyzja Nr 24/MON z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendu Uzupełnień w Gdańsku
Minister Obrony Narodowej 2013.02.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.02.14 11:22
Treść aktu: