Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
33.
Decyzja Nr 14/MON z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podziału odpowiedzialnosci za realizację zadań zarządzania kryzysowego ochrony infrastruktury krytycznej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.01.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.01.27 13:03
Treść aktu: