Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
329.
Decyzja Nr 372/MON z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości kosztów ponoszonych przez resort obrony narodowej w związku z wykorzystaniem przez wojska obce udostępnionych im poligonów wojskowych w 2014 r.
Minister Obrony Narodowej 2013.12.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.10 12:03
Treść aktu: