Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
328.
Decyzja Nr 371/MON z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie realizacji postanowień Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane
Minister Obrony Narodowej 2013.12.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.10 11:58
Treść aktu: