Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
327.
Decyzja Nr 469/MON z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2015
Minister Obrony Narodowej 2015.11.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.11.26 10:13
Treść aktu: