Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
326.
Decyzja Nr 468/MON z dnia 23 listopada 2015 r. uchylająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Społecznych Inicjatyw Proobronnych
Minister Obrony Narodowej 2015.11.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.11.24 10:31
Treść aktu: