Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
325.
Decyzja Nr 467/MON z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezposrednim podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2015.11.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.11.24 10:29
Treść aktu: