Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
325.
Decyzja Nr 360/MON z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie karty opisu stanowiska służbowego
Minister Obrony Narodowej 2013.12.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.03 12:13
Treść aktu: