Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
325.
Decyzja Nr 244/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Minister Obrony Narodowej 2012.08.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.08.28 12:59
Treść aktu: